Notaris prijzen en offertes vergelijken

Een notaris kan u van dienst zijn bij het opstellen van een testament, een hypotheekakte of een samenlevingsovereenkomst. Ook bedrijfsmatig kan het nodig zijn om langs een notaris te gaan, bijvoorbeeld bij het opzetten van een BV of een vereniging. U kunt hier meerdere offertes aanvragen om op die manier een goede, maar voordelige notaris te vinden. Notaris kosten? Vraag meerdere notaris offertes aan en bespaar veel geld.

notarisU krijgt vroeg of laat eigenlijk altijd te maken met een notaris. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een huis aan wilt schaffen of gaat samenwonen met uw partner. Ook kan het voor komen dat u een testament op wilt gaan stellen. Nederland kent ongeveer 1500 mensen die zich notaris mogen noemen, waardoor u er altijd een in de buurt zult kunnen vinden.

Wat is een notaris?

Een notaris is een ambtenaar die de mogelijkheid heeft om werkzaamheden uit te voeren die voortkomen uit wettelijke verplichtingen. Overigens wordt de ambtenaar niet door de overheid betaalt en dient u de vergoeding dus zelf te betalen. Een notaris heeft daarbij een officiële eed afgelegd, waardoor hij heeft gezworen altijd eerlijk en onpartijdig te handelen. Tevens heeft hij de plicht om zijn werk geheim te houden en hierover niet met anderen te praten.

Wat doet een notaris?

Een notaris maakt notariële akten op. Hij is deskundig op dit vlak en kan op die manier een akte opstellen die voldoet aan de verschillende wettelijke eisen. Hij is hierbij onpartijdig en zal op die manier voor een eerlijke opstelling van de akte zorgen. Een opgemaakte akte zal altijd bewaard blijven, waardoor er een kopie gemaakt dient te worden wanneer men deze ergens voor nodig heeft. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘grosse’. Dit is een officiële kopie die net als de akte een dagtekening kent en daarnaast volledig juist is.

Wanneer is een notaris nodig?

Het is nodig om naar een notaris te gaan wanneer de wet ervoor zorgt dat dit vereist is. Zo is het bijvoorbeeld nodig om naar een notaris te gaan wanneer u een woning wilt kopen of verkopen, een BV, NV of stichting op wilt zetten of huwelijkse voorwaarden op wilt stellen. Daarnaast is het opstellen van een testament, het verdelen van een erfenis of het doen van een grote schenking niet mogelijk zonder dat de notaris eraan te pas zal komen. Tenslotte is het ook nog om langs een notaris te gaan wanneer u een gebouw in appartementen wilt splitsen of een huurkoopovereenkomst op registergoederen van toepassing wilt laten zijn. Bovendien zijn er natuurlijk nog een aantal situaties waarbij het niet per se nodig is om langs een notaris te gaan, maar mensen die over het algemeen wel graag doen. Op die manier kan er namelijk een volledig officieel document opgesteld worden waaraan men vervolgens niet meer kan twijfelen.

Wat te doen als u ontevreden bent over een notaris?

Uiteraard is het mogelijk dat u niet tevreden bent met de werkwijze of de resultaten van een bepaalde notaris. Zo kan het zijn dat het allemaal erg lang duurt of dat u onvoldoende op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. U kunt dan een aantal verschillende stappen ondernemen. Allereerst is het dan van belang om het bezwaar aan te geven bij de notaris. Op die manier kunt u er namelijk vaak al voor zorgen dat het probleem zal worden opgelost. Een notaris is lang niet altijd op de hoogte van het probleem dat u ervaart, waardoor een oplossing vaak eenvoudig ligt in de manier waarop er wordt gecommuniceerd. Wanneer u er samen met de notaris niet uit lijkt te komen kunt u zich wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een soort overkoepelend orgaan, dat er voor kan zorgen dat er voor bemiddeling wordt gezorgd tussen u en de notaris om zo tot een oplossing te komen waar de beide partijen goed mee kunnen leven.

Tenslotte kunt u een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. Deze ziet toe op het werk van de notarissen en kan er dan dus ook voor zorgen dat er een sanctie wordt opgelegd aan een bepaalde notaris. Uiteraard dient er in dat geval sprake te zijn van een foutieve werkwijze van de notaris. Wanneer u een schadevergoeding van de notaris wenst te ontvangen dient u naar de civiele rechter te gaan. Meer informatie vindt u op Rechtskundig.